Fatih Altaylı: Anayasa değişikliği teklifi Özgür Özel’den gelmeli

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP Genel Merkezi’ne giderken “çantasında Altılı Masa’nın hazırladığı anayasa taslağı” ile gitmesi gerektiğini söyledi.

“Erdoğan’ın istediği yönde bir Anayasa değişikliğine “kabul” diyecek bir Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak kalmasının mümkün olmadığından neredeyse eminiz, çünkü seçmeni buna çok şiddetli tepki gösterir” diyen Altaylı, “Fakat bugünkü görüşmede Özgür Özel hamle üstünlüğünü ele geçirebilir. Ve Anayasa değişikliği konusunu Erdoğan’dan önce Özel teklif edebilir” diye yazdı.

Altaylı, Özel’in “Tayyip Bey, biz de Anayasa değişikliğinden yanayız ve bunu seçimden önce de gündeme getirmiştik hatırlarsanız. Buyurun bu da daha önce kamuoyuna sunduğumuz Anayasa taslağımız. Madem Anayasa’yı siz de kötü buluyorsunuz. İşte size Anayasa. Muhtemelen seçim öncesi danışmanlarınız size bunu ulaştırmamıştır. Gelin hep beraber değiştirelim. Bu garabet sistemden de kurtulalım” demesi gerektiğini savundu.

Yazının tamamını okumak için .

TIKLAYIN – Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinden seçim barajına: Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi açıklandı

TILAYIN – İşte Altılı Masa’nın 84 maddede değişiklik öngören Anayasa teklifi ve ‘gerekçe’ metni

TIKLAYIN – Tolga Şirin yazdı: Altılı Masa Anayasa Değişikliği Taslağına eleştiriler

Anayasa değişikliği teklifinden öne çıkan maddeler nelerdi?

-Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

-Bir kimse ancak bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir

-Bir kişinin Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

-Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ererGörevi sona eren Cumhurbaşkanı, bir siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya denetçisi, bakanlar kurulu üyesi olamaz; seçimle gelinen herhangi bir siyasi görev üstlenemez.

-Dokunulmazlık güvencesinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınabileceği düzenlenmiştir.

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye tam sayısının beşte üçünün izin verme şartına bağlanmıştır.

-İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

-Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Bireysel başvuru yoluna gidilmesi halinde Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararı beklenir.

-Yürütme görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilir.

-Devlet doğal hayatı ve hayvanları korur.

-Hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gerekli tedbirleri alır.

-Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyelerinin en az beş yıl yüksek mahkeme üyesi olarak görev yapmış, yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış ve en az yirmi yıl çalışmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olması şarttır.

-Savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde yahut Anayasayla korunan çoğulcu demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin bozulması hallerinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi iki ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir